Политика на сайта

Отвъд страха се отнася с разбиране към различността, загадъчността и ранимоста на човешката душа. Негов основен приоритет е уважение правото на личен живот и неделимото с това строго спазване на поверителността относно споделената информация.

„Отвъд страха” няма да предоставя вашите данни на трети страни и няма да се свърже с Вас, без Ваше разрешение.

Цялостната политика на този сайт включва:

♦ Уважение на достойнството и правата на личността.

♦ Професионална отговорност към потребителите и на първо място, избягване нанасянето на вреда. Този сайт в максимално висока степен гарантира, че услугите и методите на работа с потребителите не се прилагат не правомерно.

Отвъд страха се ангажира да съхранява по адекватен начин информацията и записите, за да се обезпечи поверителността. Всяка информация, споделена по време на сесиите и фактът, че сме работили заедно няма да бъде предоставен на трети лица. При поискване на информация от органите, упълномощени за това, ще им бъде предоставена само тази част от информацията, която има отношение към проблема, а на останалата ще бъде запазен поверителния характер.

♦ Коректност в използването на чужди научно-практически постижения и идеи.