Избор ли е хомосексуалността

Митът, че хомосексуалността е избор води своето начало от морално-религиозната вяра, че хомосексуалността е поведение, а не източник на идентичност (6). Ако се доверим на това твърдение и допуснем, че сексуалната ориентация е въпрос на избор, значи можем да формулираме и зададем следния въпрос: „Кога решихте да станете хетеросексуалист? Как взехте това решение?".

Като оставим на страна шегобийците, които винаги биха дали някакъв забавен, но несериозен отговор и се замислим върху въпроса, как бихме отговорили?! Дали отговора няма да е:„Винаги съм знаел, че съм хетеросексуален”, „Роден съм такъв” или „С първите любовни вълнения в юношеството”.

Прочети още...

Психична болест или емоционално разстройство е хомосексуалността?

Митът за хомосексуалността като психично разстройство може да се проследи до ХІХ век, когато с премахването на църковните съдилища се отменят законите, криминализиращи „престъпленията срещу природата”.

Съдебно-медицинските експерти и психиатрите са първите, които проявяват научен  интерес към сексуалността през 19 век. Ранните модели за обяснение на съществуването на хомосексуалността се изграждат върху парадигмата за патология в биологичното развитие - хормонална аномалия, „грешен” размер на половите органи, малфункция на репродуктивните способности и т.н. (4)

Прочети още...