Вярно ли е, че хомосексуалността е „лечима” и сексуалната ориентация може да се промени?

Митът, че хомосексуалната ориентация може да се промени се основава на убеждението за вродената хетеросексуалност.

Погледнато от тази перспектива, хомосексуалността и бисексуалността се приемат по подразбиране за абнормено, патологично развитие или дефицит, който може да бъде „ремонтиран”. На тази основа се развиват сексуално преобразуващите терапии или т.нар. преориентиращи терапии, насочени към промяна на сексуалната ориентация на човек от хомосексуална или бисексуална към предимно или изключително хетеросексуална.

Прочети още...

Избор ли е хомосексуалността

Митът, че хомосексуалността е избор води своето начало от морално-религиозната вяра, че хомосексуалността е поведение, а не източник на идентичност (6). Ако се доверим на това твърдение и допуснем, че сексуалната ориентация е въпрос на избор, значи можем да формулираме и зададем следния въпрос: „Кога решихте да станете хетеросексуалист? Как взехте това решение?".

Като оставим на страна шегобийците, които винаги биха дали някакъв забавен, но несериозен отговор и се замислим върху въпроса, как бихме отговорили?! Дали отговора няма да е:„Винаги съм знаел, че съм хетеросексуален”, „Роден съм такъв” или „С първите любовни вълнения в юношеството”.

Прочети още...

Психична болест или емоционално разстройство е хомосексуалността?

Митът за хомосексуалността като психично разстройство може да се проследи до ХІХ век, когато с премахването на църковните съдилища се отменят законите, криминализиращи „престъпленията срещу природата”.

Съдебно-медицинските експерти и психиатрите са първите, които проявяват научен  интерес към сексуалността през 19 век. Ранните модели за обяснение на съществуването на хомосексуалността се изграждат върху парадигмата за патология в биологичното развитие - хормонална аномалия, „грешен” размер на половите органи, малфункция на репродуктивните способности и т.н. (4)

Прочети още...