Какво е джендъркуиър?

Новата полова идентичност е объркваща за много от хората над 30-те, но е критична за някои младежи

Рич Савин-Уилямс*

Наскоро, една озадачена майка ми писа, че е объркана и притеснена. Нейната дъщеря й казала, че сега се определя като джендъркуиър. Тийнейджърката не искала да приема мъжки хормони или да се подложи на операция, променяща тялото. Това за което тя настоявала било полово неутрални местоимения и отношение. Бих ли могъл да й помогна да разбере какво става с нейната бивша дъщеря?

Исторически, без да се замислим, ние предполагаме, че всеки е биологично или мъж, или жена – въпреки че все повече осъзнаваме, че не всички индивиди чувстват, че са пола или джендъра, който съответства на пола определен при раждането им. В рамките на този бинарен начин на мислене, ние също очаквам, че с биологичния пол идва и съответстващата му полова идентичност, мисли, чувства, изразяване и поведение – въпреки че, за разлика от биологичния пол, те варират в различна степен. Това означава, че ние знаем, че някои момчета се чувстват и действат повече като мъже, отколкото други; някои момичета се чувстват и действат повече като жени, отколкото други. Мисленето извън тези полови кутии е доста плашещо за някои, особено при поколенията преди новото хилядолетие. Според писателят Ъркът (Urquhart), това, което те не могат да разберат е, че някои индивиди „се чувстват ограничени от култура, която настоява, че те са или мъже, или жени, с всичките очаквания, предположения и стереотипи, които идват заедно с избора на една от тези идентичности.”

Отдавна знаем за рисковете, пред които са изправени децата и подрастващите, когато бъде сметнато, че са полово несъответстващи от техните семейства и връстници. Всяващо страх у младите хора е да бъдат дразнени, че са „джендър неподходящи”. Всъщност, възможно е основната причина да бъдат дразнени не-хетеро младите хора да не е тяхната сексуалност, а тяхното полово изразяване. Следователно, майката имаше причина да бъде загрижена за своето джендъркуиър дете.

Дефиниране на джендъркуиър (GQ)

GQ или небинарна личност е тази, която усеща, че чувствания от нея пол не се вписва в социално конструираните норми за нейния биологичен пол. Това може да е по отношение на нейните мисли, чувства, поведение и най-важното, нейната полова идентичност. Въпреки че GQ се различават изключително много в начините по които преживяват пола и предпочитанията си, според Ъркът, те споделят „дълбоко, постоянно безпокойство свързано с това да бъдат свързвани само с бинарния пол, определен им в младенческа възраст.”

Според Ричардс и колеги, джендъркуиър индивидите „имат пол, който е нито мъжки, нито женски и могат да се определят едновременно и като мъже, и като жени, като различни полове в различни моменти, като безполови или да оспорват самата идея за съществуването само на два пола.” За щастие на тези хора „половата идентичност извън бинарната женска и мъжка все повече се признава в правните, медицинските и психологическите системи и диагностични класификации в съответствие с възникващото присъствие и застъпничество на тези групи хора.” Те остават, обаче, маргинализирани, изложени на риск от виктимизация и дискриминация.

Общи GQ идентичности

Стегнете се, защото разнообразието присъщо на GQ индивидите доведе до множество допълнителни етикети в рамките на джендъркуиър. Ето някои от най-често срещаните, според Гидинс:

  1. Джендърфлуиден (Genderfluid): определящ се като мъж, жена или небинарен в различни моменти и обстоятелства;
  2. Трети пол (Third-gender): „Хиржа” в Индия или „Два-духа” в културите на коренните жители на Америка;
  3. Амалгаджендър (Amalgagender): интерсекс хора, родени със смесена мъжка/женска анатомия;
  4. Демиджендър (Demigender): слаба или частична връзка с определен пол (полу-момиче или полумомче);
  5. Биджендър (Bigender): имащ две полови идентичности или едновременно, или превключващ между двете;
  6. Панджендър (Pangender): определящ се с широка гама от различни полове;
  7. Аджендър (Agender): липса на полова принадлежност, безполов или не го е грижа за половата идентичност.

Ъркът добавя още няколко: trigender, neutrois, trans*, transmasculine, transfeminine, bear, butch, femme, boi, genderfree, and androgyne. Много от тях се припокриват и постоянно се променят, което може да бъде, предупреждава Ъркът „пречка за по-доброто разбиране и приемане на джендъркуиър индивидите от онези извън” GQ субкултурата.

Как се измерва GQ?

GQ рядко се появява в проучвания, когато индивидите са запитани за техния пол. По-скоро те трябва да се спрат на посочените възможности момче или момиче. Ако Хайд и нейните колеги биха провели изследване, участниците щяха да бъдат помолени да съобщят тяхната полова идентичност по небинарни начини, с опции като „жена”, „мъж”, „трансджендърна жена”, „трансджендърен мъж”, „джендъркуиър” и „други”.  Още по-просто, те биха могли да отговорят на отворен въпрос като: „Какъв е Вашия пол?”. Ако те посочат джендъркуиър, тогава биха могли да го доразвият с други самоопределения (отбелязани по-горе), които понастоящем се използват от небинарни и полово несъответстващи лица.

Това категория ли е или спектър?

Един въпрос, който ме обърква е дали джендъркуиър представлява категория, идентичност или описание по спектъра мъж/момче/индивид от мъжки пол или жена/момиче/индивид от женски пол. Може би е и трите …

Колко GQ индивиди има?

Това със сигурност не е известно, но вероятно е малък процент. Няколко скорошни проучвания ни дават лека подсказка. В голяма холандска извадка, 5% от онези, които са определени мъжки пол при раждането си и 3% от определените женски пол при раждането си съобщават за „амбивалентна полова идентичност” (еднакво идентифициране както с другия биологичен пол, така и с определения при раждането им пол). Около 1% описват „неконгруентна (несъответстваща) полова идентичност” (по-силна идентификация с другия пол, отколкото с определения при раждането им). Колко от тези индивиди се определят като GQ е неизвестно, но очевидно тези проценти са горните граници. В една фламандска извадка, разпространението на „половата амбивалентност” или небинарен пол е два пъти по-висока при родените женски пол индивиди (4%), отколкото родените мъжки пол. 

Има ли различия между половете?

Въпреки усещането ми, че далеч повече родени женски пол индивиди се определят като GQ, отколкото мъжки, тези две проучвания дават противоречиви отговори. Привидното доминиране на женският пол може да се дължи на факта, че повечето от видимите GQ индивиди са родени женски пол - Miley Cyrus, Angel Hare, Grimes, and St. Vincent.

Бележка в края

Макар че може да не разбираме GQ индивидите, изслушването на техните преживявания на пола и подкрепянето на решението им да се идентифицират като джендъркуиър не изисква никакви умствени усилия. Повечето GQ индивиди прощават, ако неусетно използваме неуместно местоимение, особено, ако поднесем извинение. Съгласен съм с Ъркът, че приемайки  GQ индивидите такива каквито са не означава, че трябва да се откажем от нашия собствен полово бинарен свят; това просто означава, че не трябва да го налагаме на всички. Ние може да научим нещо за този свят, слушайки онези, за които стандартните сексуални и полови категории не работят.

 

Източници:

Giddins, K. (May 16, 2018). What does non-binary mean and how does identifying as genderqueer differ from agender or genderfluid? https://www.thesun.co.uk/fabulous/6229054/non-binary-genderqueer-identity-agender-genderfluid-meaning/

Hyde, J. S., Bigler, R. S., Joel, D., Tate, C. C., & van Anders, S. M. (July 19, 2018). The future of sex and gender in psychology: Five challenges to the gender binary. American Psychologist. doi: 10.1037/amp0000307

Pollard, A. (May 25, 2015). How pop is starting a genderqueer dialogue.. http://www.dazeddigital.com/music/article/24824/1/how-pop-is-starting-a-genderqueer-dialogue

Richards, C.,  Bouman, W. P., Seal, L., Barker, M. J., Nieder, T. O., & T’Sjoen, G. (2016). Non-binary or genderqueer genders. International Review of Psychiatry, 28, 95-102. doi: 10.3109/09540261.2015.1106446

Urquhart, E. (March 24, 2015). What the heck is genderqueer? http://www.slate.com/blogs/outward/2015/03/24/genderqueer_what_does_it_mean_and_where_does_it_come_from

 

* Рич Савин-Уилямс е доктор по психология, професор по Психология на развитието в Корнелския университет и лицензиран клиничен психолог. Автор е на девет книги за развитието на подрастващите. Последните са „Предимно хетеро: Сексуалната флуидност сред мъжете” (2017) и „Да станеш който си: Млади мъже, които са гей” (2016).  

 

Автор: Ritch C Savin-Williams, Ph. D.

Публикувано в Psychology Today на  29 юли 2018г.

Илюстрация: CREATISTA/Shutterstock; psychologytoday.com

Превод: Мадлен Рафаелян

13 септември 2018 г.