Моделът на Вивиан Кас за развитие на лесбийска и гей идентичност

Coming out - процесът на развитие на малцинствена сексуална идентичност ІІ

Вивиан Кас (1979) описва процеса на развитие на лесбийска и гей идентичност в шест етапа. Нейният модел е една от основните теории за описание на етапите на разкриването. Тя е развита от психо-социална перспектива и отчита „представата на индивида за дадена характеристика от личността му, произтичащото от нея поведение, както и представата му за начина, по който друг човек възприема същата характеристика” (Родригез, 1998, с.133). На всеки етап от процеса на развитие на идентичността е възможно тя да бъде преустановена. Индивидът може да избере да не развива тази идентичност по-нататък.

Критиките към този модел са, че:

- той не взема предвид социално-културните фактори, които биха могли да повлияят на личностното развитие (раса; етнос; религия; образование; социално-икономическо положение и др.);

- линейния характер на модела предполага последователно преминаване през всички етапи от развитието на идентичността, без да уточнява, че някои хора могат да ревизират тези фази в различните етапи от живота си. Както Weinberg (1984, посочено в Cox&Gallois, 1996) отбелязва, линейните модели игнорират възможността за промени в идентичността през жизнения път на индивида;

- днес, той е по-малко валиден, отколкото е бил в своето начало, поради промяната в характера на социалната стигма и нейните управленски практики.

През 2000 г. е проведено изследване, което да провери актуалността на модела на Кас (Myers et.al, 2000). То установява универсалността на някои от предложените от Кас етапи, но намира несъответствие в реда, по който се преживяват те, както и че не всеки индивид неизбежно преминава през всички от тях. Всъщност този модел, както самата авторка отбелязва, е обща насока за разбирането как индивида достига до приемане на хомосексуална идентичност. „Той не претендира да бъде истина във всяко едно отношение за всички хора, тъй като индивидите и ситуациите са сложни по своята същност. След време, промените в социалните нагласи и очаквания ще изискват промени в модела” (Cass, 1979, p. 235).

Прочети още...

Coming out - процесът на развитие на малцинствена сексуална идентичност

Съществува един процес от личностното развитие, който е единствен по рода си и се среща само при сексуалните малцинства (лесбийки, гей мъже и бисексуални) – разкриването (coming out) или процеса на развитие на сексуалната идентичност. Неговата уникалност се дължи на два фактора: общественото предположение, че всеки е хетеросексуален (AGLP, 2011; Kitzinger, 2005) и невидимостта на сексуалната ориентация (DꞌAugelli, 1994; AGLP, 2011).  

Този процес не би се породил, ако не съществуваше хетеросексизма, на чиито плещи лежи не леката задача да изопачава, извращава, фалшифицира фактите и да съчинява истории, които да наложат хетеросексуалността, като единствената „естествена” сексуална ориентация. Основана на вярата в превъзходството на хетеросексуалността, хетеросексизма не се различава по своята едностранчивост и пагубност от нацизма (вярата в превъзходството на арийската раса), расизма (вярата в превъзходството на бялата раса) и други подобни им убеждения, които водят една група от хора фанатично да вярва в своето превъзходство, дадено им „по рождение” и систематично да потиска, преследва и унищожава други групи от хора. 

Прочети още...

Гейдар: Притежавате ли го?

Хората преценяват сексуалността на другите, въз основа на половите стереотипи

д-р Рич Савин-Уилямс

За да разберем света по бърз и лесен начин, ние често разчитаме на стереотипите и категориите. Нищо не илюстрира това по-добре от очевидната ни нужда да разберем кой е гей и кой не. Онези, които имат способността да разделят света на гей и не-гей се казва, че имат гейдар и не е нужно да си гей, за да го имаш. Ако си гей, тогава е разбираемо защо може да искаш да знаеш (подкрепа, романтичен или сексуален партньор, общност), но ако не си, тогава не се знае. Защо искаме или е необходимо да знаем кой е гей – за да ни отблъсне, от запалено любопитство, не с брачни намерения или за да се присъединим към тях -  не това е въпросът в тази публикация. По скоро ще се фокусирам на какво е това.

В един от най-добрите прегледи на гейдар същността, Николас Руул (Nicholas Rule) и Равин Алай (Ravin Alaei) просто казват, че ние „разчитаме на множество едва доловими знаци, които ръководят преценката и поведението,” дори и без преднамерено да съзнаваме какво правим или на какво разчитаме. И гей, и хетеро индивидите имат гейдар, макар и в различна степен.

Прочети още...

Желани бащи

„Желани бащи: Разбиране на семейства от гей бащи чрез Контекстуална фамилна терапия”е концептуална студия, в която авторката Кейти Руутс предлага нов модел за разбиране и терапевтичен подход към семейства от гей бащи. Живота в стигматизираща култура е изпълнен с ежедневни предизвикателства, а голяма част от фамилната теория и терапия е обременена с хетеронормативни предположения и пристрастия. Контекстуална фамилна терапия (КФТ) може да помогне в разбирането на начина, по който гей двойките въвеждат конструктивни права за създаване на семейства, гъвкавостта и съзвучието, което проявяват към осиновените и приемните си деца.  

Статията не изследва въпроса, дали гей мъжете са способни да отглеждат и възпитават здрави деца (вече две десетилетия научни изследвания заключиха, че сексуалната ориентация на родителя не се отразява негативно на социалното и емоционалното благосъстояние на детето), а как успяват, живеейки в хомонегативен контекст, да се превърнат от „нежелани бащи” осиновяващи „нежелани деца” (Broad et al., 2008,  както е посочено в Rootes, 2013) в „желани бащи” на  „желани деца”. Активният характер на родителството при гей бащите осъществява поврат в половите стереотипи за гей мъжете и мъжете като цяло. Като осиновители и приемни родители, те пренаписват родителството, чрез включване на активизма.

Прочети още...

Ние сме не-бинарни транс хора и да, ние съществуваме

Джошуа Фъргюсън

На моето раждане, майка ми попитала „Какво е това?” веднага след като съм напуснал тялото й, като че ли не съм бил човек преди да бъда полово и джендърно определен и категоризиран към половата и джендърната бинарност (означен биологичен пол и съответстващата му полова идентичност). Лекарят странно отговорил: „Момиче е. Не … момче е!”. И така, животът ми като не-бинарен започна. Аз не съм нито момиче/жена, нито момче/мъж, независимо половата категория, поставена на тялото ми.

Прочети още...