Очакване за отхвърляне и скриване на сексуалната ориентация

Ефектът на стигмата в живота на лесбийките, гей-мъжете и бисексуалните хора

част ІV

Негативната обществена нагласа към лесбийките, гей-мъжете и бисексуалните (ЛГБ) хора поражда в тях субективния страх, че ще бъдат отхвърлени и дискриминирани от другите, ако бъде разкрита тяхната сексуална ориентация.

Майер (Meyer, 2003) определя очакването за отхвърляне и скриването на сексуалната ориентация като вътрешни за индивида стресови фактори. Те са свързани с неговата малцинствена идентичност (със самоопределянето му като лесбийка, гей или бисексуален), която е натоварена с негативни значения. Да си гей в едно общество, което изпитва отвращение към ЛГБ хората, не може да не предизвика тревожност при социалните взаимодействия в стигматизирания индивид. Той може да остане с усещането (често и съвсем правилно), че другите не го приемат в действителност като равнопоставен, независимо от това, което те твърдят.

Прочети още...

Да се родиш в "погрешното" тяло - част ІІ

„Попитах Бог, 'Какво не е наред с мен?' Не видях мълния, нито получих отговор, но точно тогава нещата започнаха да се случват …” (Кори – трансджендърна лесбийка).

С помощта на социалния конструктивизъм, Еми Пейдж и Джеймс Пийкок изследват един частен случай на трансджендърна лесбийка, за да хвърлят светлина върху процеса, по който индивидите, които не съответстват на хетеронормативните представи за мъж-жена, мъжественост-женственост, изграждат своята алтернативна идентичност.

В следствие на социалния натиск, Кори отхвърля своето вътрешно чувство, че е жена и енергично се хвърля да изпълнява роля на мъж. Но поради това, че нейната мъжка полова социализация, не е била наистина интернализирана, мъжествеността, която тя е играела е била фалшива. „…Аз бях доста жесток човек в мъжката си роля. Пикапи, пушки, пиех бира, дъвчех тютюн, голяма брада, две години се прехранвах от каквото ми падне, удрях съпругата си от време на време…  . Бях насилник в тази си роля. Мисля, че това беше от другарство, да бъда добро старо момче”.

Прочети още...

Да се родиш в "погрешното" тяло - част І

„Имах чувството, че е трябвало да бъда малко момиченце, каквото аз винаги съм бил, но имах тази нещастна анатомия и бях моделиран и вкаран в стадото още от детството, през делничния свят на [малкия град] Индиана, изпратен в същите дрехи, които тате обличаше за работа, женен с дете, година след завършване на гимназия”  (Кори - трансджендърна лесбийка).

Как се развива трансджендърната идентичност в хетеронормативно общество, в което полът е определен в бинарни термини (мъж-жена), на джендъра (социалния пол) се гледа като на естествена производна от биологичния пол, а хетеросексуалността като естествена и нормативна сексуална ориентация? Отговор на този въпрос търсят Еми Пейдж и Джеймс Пийкок. Те изследват процесът на формиране на полова и сексуална идентичност при човек, който не следва установените хетеросексуални идентичности – Кори, трансджендърна (мъж към жена) лесбийка.

Социалните предписания, работещи в патриархалната система, налагат хетеронормативните идентичности, а хора като Кори, които не прилепват към тях, са етикетирани като „други”. За да развият своята полова и сексуална идентичност, те трябва да отидат отвъд наличните бинарни идентичности.

Прочети още...

Дискриминация и насилие

Ефектът на стигмата в живота на лесбийките, гей-мъжете и бисексуалните хора

част ІІІ

Стигмата или общественото неодобрение и презрение към лесбийките, гей-мъжете и бисексуалните хора, създава подходяща за развитието и подхранването на предразсъдъци среда. Всекидневното демонстриране на нежеланието на обществото да признае тяхната човешка ценност и достойнство води до негласно поощряване на дискриминацията и насилието, проявено както от отделни индивиди (хомофобия), така и от институции (институционализирана хомофобия или хетеросексизъм).

Насилието и дискриминацията са основните стресови фактори, причиняващи психично страдание на ЛГБ хората. Силата на тяхната травматичност се дължи основно на обстоятелството, че те са външни за човек фактори, върху които той няма никакъв контрол. Те са свързани с положението му на малцинство в обществото (Meyer, 2003) и може да не зависят от това дали той се самоопределя като принадлежащ към дадена стигматизирана малцинствена група или не (Diamond, 2000). Например, една жена може да има романтична връзка с друга жена, но да не се самоопределя като лесбийка. Въпреки това, ако тя е възприемана от другите като лесбийка, тя може да стане жертва на дискриминация и насилие.

Прочети още...

Как разбират причините за своя дистрес депресираните и суицидни подрастващи от сексуалните малцинства - част ІІІ

В тази част са поместени обсъждането на резултатите и изводите от тях, които подчертават важността на инициативите за развитие ефективността на фамилните програми.

ДИСКУСИЯ

Като се има предвид, че множество крос-секционни  проучвания са документирали, че ЛГБ подрастващите са изложени на повишен риск от депресивни симптоми и суицидни намерения, до колкото ни е известно, това е първото научно изследване за проучване на това как ЛГБ подрастващите сами разбират какво причинява техните депресивни  и суицидни симптоми. Младите хора отчитат три основни категории причини: семейното отхвърляне на сексуалната ориентация, извън семейно преследване свързано с ЛГБ и не свързани с ЛГБ негативни събития в живота на семейството. И трите категории бяха определени от най-малко половината от извадката. Фактът, че семейното отхвърляне на сексуалната ориентация беше споменат като катализатор на депресивни или суицидни симптоми в по-голямата част от случаите не беше изненадващо. Минали крос-секционни изследвания показват, че семейното отхвърляне и малтретиране са известни рискови фактори за депресия и суицидни наклонности сред подрастващите като цяло (Wagner et al., 2003) и, че семейното отхвърляне и насилие свързано със сексуалната ориентация  се свързва с депресия и склонност към самоубийство сред  ЛГБ подрастващите (D’Augelli et al., 2005; Remafadi, 1991; Ryan et al., 2009).

Прочети още...