Ефектът на стигмата в живота на лесбийките, гей-мъжете и бисексуалните хора - частІІ

Стигмата води до психологичен стрес и психични проблеми. Психологическият стрес в своя произход, по правило е обусловен от социалните отношения. Факторите в социалната среда (като липса на социална подкрепа, стигматизация, културни особености, демографски фактор и други), а не само личните събития (като загуба на близък човек, болест, загуба на работа и други), са източници на стрес, които могат да доведат до психически  и физически заболявания.

Социалният стрес може да се очаква да има силно въздействие в живота на хора, принадлежащи към стигматизирани социални категории, в това число и категории свързани със социално-икономически статус, раса/етнос, пол или сексуална ориентация (Meyer, 2003). Така например, обстоятелствата в околната среда (като в случая със социалната стигма) водят до излагане на сексуално малцинственото лице на стресори, които включват както общите за всички хора стресови фактори (като например, загуба на работа), така и малцинствените стресори, които са характерни за членовете на малцинствените групи (като например, дискриминация в областта на заетостта).

Прочети още...

"Разкриването" пред родители, роднини и хетеросексуални приятели. 18 неща, които е полезно да знаем.

1. Да сте наясно с вашите собствени чувства, които изпитвате към това, че сте гей. Ако все още се опитвате да се справите с чувството за вина или депресия, потърсете помощ за тяхното преодоляване преди да се разкриете пред родителите си или други хетеросексуални хора. Ако се чувствате удобно с това, че сте гей, тези пред които се разкриете ще виждат този факт и това ще им помогне да ви приемат.

2. Намирането на подходящия момент може да бъде много важно в разкриването. Бъдете наясно със здравето, настроението, приоритетите и проблемите на хората, с които бихте искали да споделите вашата сексуалност. Кризата на средната възраст на родителите, проблеми в интимната връзка на приятелите, бизнес тревогите на работодателите и безброй други фактори върху които вие нямате контрол, могат да повлияят на възприемчивостта на другия към вашата информация.

3. Никога не се разкривайте по време на спор. Никога не използвайте разкриването като оръжие. Никога не насърчавайте родителите си да се чувстват виновни за това, че са „причината” за вашата сексуална ориентация, защото те не са.

Прочети още...

Как разбират причините за своя дистрес депресираните и суицидни подрастващи от сексуалните малцинства - част II

В част ІІ на статията може да се запознаете с резултатите от изследването на д-р Гари Даймънд, Антъни Д'Ожели, Гай Шило и техните сътрудници, публикувано в списание „Хомосексуалност и психично здраве” през 2011 г.

РЕЗУЛТАТИ
Негативни събития в живота/Стресови фактори
Подрастващите в това изследване съобщават за преминаване през множество стресови фактори в живота, някои от които са били конкретно свързани с тяхната сексуална ориентация. Например, всички освен един от подрастващите, съобщават за преживяно семейно не приемане на неговата/нейната сексуална ориентация. В някои случаи не приемането е било грубо, категорично и преднамерено болезнено. Например, едно от момичетата съобщи: „Моят биологичен баща се ядоса и физически ме нападна. Майка ми каза, 'Какво правите, тресете стаята цяла вечер?'” В други случаи не приемането е било по-малко агресивно, но е имало пренебрежителен тон, както когато родителите са казали на своя юноша: „Това е просто етап и ти ще го израстеш скоро.” В други случаи, не приемането е било по неуловимо и дори неизказано, макар и все пак  очевидно. Например, едно момиче съобщи: „Майка ми не каза нищо негативно, но мога да видя изражението на нейното лице, което се променя, когато стане въпрос за моята приятелка.”

Прочети още...

Как разбират причините за своя дистрес депресираните и суицидни подрастващи от сексуалните малцинства - част І

„Гей хората отиват в ада и горят там за вечни времена.” „Това е най-лошия грях! Това е грях във всички религии – ти ще отидеш в ада.” „Това е отвратително, гадно. Ако беше момче, щях да те убия до сега.” „Аз нося нож, защото съм бил пребиван преди… Аз нося голям нож. … Няма да бъда пребиван отново…”  Това са само част от травматичните преживяване на семейно отхвърляне и насилие и извън семейна виктимизация на млади хора от сексуалните малцинства, участници в изследването на д-р Гари Даймънд и екип учени от Израел и САЩ.

Разгледана е ролята на качеството на отношението подрастващ-родител като рисков и като защитен фактор за младия човек. За първи път проучването е насочено към гледната точка на самите подрастващи относно факторите, които причиняват техните депресивни и/или суицидни симптоми. Като най-често посочвана причина за тези симптоми, младите хора посочват липсата на приемане от страна на семейството и/или семейни конфликти поради тяхната сексуална ориентация. Изследването по недвусмислен начин потвърждава епизодичните доклади в литературата за „юношеското желание за родителско приемане и любов, дори и на фона на крайно родителско отхвърляне” (с.14).
И ще завърша със споделеното от една участничка в изследването, която отразява най-ярко важността на семейното приемане и подкрепа за младия човек. „Знаете ли кое е откаченото, понякога родителите се натъжават, когато техните деца са хомосексуални, защото се тревожат, че децата им ще имат тежък живот, но те не осъзнават, че тяхната (родителска) тъга е това, което  тежи на децата им.”  Настоящата статия е публикувана в списание „Хомосексуалност и психично здраве” (Journal of Gay & Lesbian Mental Health”) от 2011 година /с.130-151/.

Прочети още...

Ефектът на стигмата в живота на лесбийките, гей-мъжете и бисексуалните хора частІ

Да си лесбийка, гей или бисексуален в общество, което все още счита нетрадиционната сексуална ориентация за перверзия или грях, неизбежно те изправя пред редица предизвикателства. Сблъсъкът с предразсъдъците, дискриминацията и насилието са само върха на този айсберг от  проблеми, пред които са изправени много лесбийки, гей мъже и бисексуални (ЛГБ) хора. За да бъдем справедливи трябва да отбележим, че все пак нашето общество проявява известна толерантност към тях само, когато те прикриват сексуалната си ориентация или казано по друг начин „За нас няма проблеми, стига да не парадирате с това!”.

Независимо, че много от ЛГБ хората проявяват изключителна устойчивост и успешно преодоляват предизвикателствата поставени пред тях, последните могат да доведат до високи нива на малцинствен стрес, чиито последствия върху тяхното психическо и физическо здраве са предмет на много научни изследвания.

Прочети още...