Да се родиш в "погрешното" тяло - част І

„Имах чувството, че е трябвало да бъда малко момиченце, каквото аз винаги съм бил, но имах тази нещастна анатомия и бях моделиран и вкаран в стадото още от детството, през делничния свят на [малкия град] Индиана, изпратен в същите дрехи, които тате обличаше за работа, женен с дете, година след завършване на гимназия”  (Кори - трансджендърна лесбийка).

Как се развива трансджендърната идентичност в хетеронормативно общество, в което полът е определен в бинарни термини (мъж-жена), на джендъра (социалния пол) се гледа като на естествена производна от биологичния пол, а хетеросексуалността като естествена и нормативна сексуална ориентация? Отговор на този въпрос търсят Еми Пейдж и Джеймс Пийкок. Те изследват процесът на формиране на полова и сексуална идентичност при човек, който не следва установените хетеросексуални идентичности – Кори, трансджендърна (мъж към жена) лесбийка.

Социалните предписания, работещи в патриархалната система, налагат хетеронормативните идентичности, а хора като Кори, които не прилепват към тях, са етикетирани като „други”. За да развият своята полова и сексуална идентичност, те трябва да отидат отвъд наличните бинарни идентичности.

Прочети още...

Дискриминация и насилие

Ефектът на стигмата в живота на лесбийките, гей-мъжете и бисексуалните хора

част ІІІ

Стигмата или общественото неодобрение и презрение към лесбийките, гей-мъжете и бисексуалните хора, създава подходяща за развитието и подхранването на предразсъдъци среда. Всекидневното демонстриране на нежеланието на обществото да признае тяхната човешка ценност и достойнство води до негласно поощряване на дискриминацията и насилието, проявено както от отделни индивиди (хомофобия), така и от институции (институционализирана хомофобия или хетеросексизъм).

Насилието и дискриминацията са основните стресови фактори, причиняващи психично страдание на ЛГБ хората. Силата на тяхната травматичност се дължи основно на обстоятелството, че те са външни за човек фактори, върху които той няма никакъв контрол. Те са свързани с положението му на малцинство в обществото (Meyer, 2003) и може да не зависят от това дали той се самоопределя като принадлежащ към дадена стигматизирана малцинствена група или не (Diamond, 2000). Например, една жена може да има романтична връзка с друга жена, но да не се самоопределя като лесбийка. Въпреки това, ако тя е възприемана от другите като лесбийка, тя може да стане жертва на дискриминация и насилие.

Прочети още...

Как разбират причините за своя дистрес депресираните и суицидни подрастващи от сексуалните малцинства - част ІІІ

В тази част са поместени обсъждането на резултатите и изводите от тях, които подчертават важността на инициативите за развитие ефективността на фамилните програми.

ДИСКУСИЯ

Като се има предвид, че множество крос-секционни  проучвания са документирали, че ЛГБ подрастващите са изложени на повишен риск от депресивни симптоми и суицидни намерения, до колкото ни е известно, това е първото научно изследване за проучване на това как ЛГБ подрастващите сами разбират какво причинява техните депресивни  и суицидни симптоми. Младите хора отчитат три основни категории причини: семейното отхвърляне на сексуалната ориентация, извън семейно преследване свързано с ЛГБ и не свързани с ЛГБ негативни събития в живота на семейството. И трите категории бяха определени от най-малко половината от извадката. Фактът, че семейното отхвърляне на сексуалната ориентация беше споменат като катализатор на депресивни или суицидни симптоми в по-голямата част от случаите не беше изненадващо. Минали крос-секционни изследвания показват, че семейното отхвърляне и малтретиране са известни рискови фактори за депресия и суицидни наклонности сред подрастващите като цяло (Wagner et al., 2003) и, че семейното отхвърляне и насилие свързано със сексуалната ориентация  се свързва с депресия и склонност към самоубийство сред  ЛГБ подрастващите (D’Augelli et al., 2005; Remafadi, 1991; Ryan et al., 2009).

Прочети още...

Ефектът на стигмата в живота на лесбийките, гей-мъжете и бисексуалните хора - частІІ

Стигмата води до психологичен стрес и психични проблеми. Психологическият стрес в своя произход, по правило е обусловен от социалните отношения. Факторите в социалната среда (като липса на социална подкрепа, стигматизация, културни особености, демографски фактор и други), а не само личните събития (като загуба на близък човек, болест, загуба на работа и други), са източници на стрес, които могат да доведат до психически  и физически заболявания.

Социалният стрес може да се очаква да има силно въздействие в живота на хора, принадлежащи към стигматизирани социални категории, в това число и категории свързани със социално-икономически статус, раса/етнос, пол или сексуална ориентация (Meyer, 2003). Така например, обстоятелствата в околната среда (като в случая със социалната стигма) водят до излагане на сексуално малцинственото лице на стресори, които включват както общите за всички хора стресови фактори (като например, загуба на работа), така и малцинствените стресори, които са характерни за членовете на малцинствените групи (като например, дискриминация в областта на заетостта).

Прочети още...

"Разкриването" пред родители, роднини и хетеросексуални приятели. 18 неща, които е полезно да знаем.

1. Да сте наясно с вашите собствени чувства, които изпитвате към това, че сте гей. Ако все още се опитвате да се справите с чувството за вина или депресия, потърсете помощ за тяхното преодоляване преди да се разкриете пред родителите си или други хетеросексуални хора. Ако се чувствате удобно с това, че сте гей, тези пред които се разкриете ще виждат този факт и това ще им помогне да ви приемат.

2. Намирането на подходящия момент може да бъде много важно в разкриването. Бъдете наясно със здравето, настроението, приоритетите и проблемите на хората, с които бихте искали да споделите вашата сексуалност. Кризата на средната възраст на родителите, проблеми в интимната връзка на приятелите, бизнес тревогите на работодателите и безброй други фактори върху които вие нямате контрол, могат да повлияят на възприемчивостта на другия към вашата информация.

3. Никога не се разкривайте по време на спор. Никога не използвайте разкриването като оръжие. Никога не насърчавайте родителите си да се чувстват виновни за това, че са „причината” за вашата сексуална ориентация, защото те не са.

Прочети още...