За Автора

Здравейте,

Казвам се Мадлен Рафаелян и ви приветствам в моя сайт „Отвъд страха”.

Желанието ми е, чрез този сайт да създам пространство свободно от хомофобия, предразсъдъци, страх, невежество и хетеросексизъм. Място, в което хората, без оглед на своята сексуална и полова идентичност, да могат да получат психично-здравна информация, която да разшири разбирането за живота на лесбийки, гей-мъже, бисексуални, трансджендърни и последствията от социалните предразсъдъци върху него.

Носрат Песешкиан казва, че „предразсъдъците са като присъда, произнесена преди да се проверят фактите”1. Надявам се, този сайт да даде възможност на всеки един потребител да провери фактите.

Професионална квалификация и специализации

Притежавам степени бакалавър и магистър по психология, специалност Приложна психология от ВСУ „Черноризец Храбър” – Варна. Завършила съм Базисно обучение по Позитивна психотерапия – базисен консултант по позитивна психотерапия, както и модулите по Фамилна и Групова позитивна психотерапия.

Преминала съм обучителните програми за практикуващи психолози на:

  • American Psychological Association (Американската психологична асоциация) – психологична практика с ЛГБ (лесбийки, гей-мъже и бисексуални) клиенти;

  • GAP (Group for the Advancement of Psychiatry) към AGLP (Association of Gay and Lesbian Psychiatrists) - обучение за работа с ЛГБТ (лесбийки, гей-мъже, бисексуални и трансджендърни) клиенти

В настоящия момент специализирам психотерапия към Дружеството по Позитивна психотерапия в България.

Членувам в Дружеството на психолозите в България от 2014г., с личен професионален код BG-RP-1357. Сертификат за професионална правоспособност като психолог ISCO - 2634-6001

Професионалните ми интереси са свързани с психична травма и загуба, пост-травматичен стрес, психично-здравни последици от негативните обществени нагласи и стигмата върху ЛГБТ хората.

1 Песешкиан, Н., (1998). Позитивна психотерапия на ежедневието. Варна. „Славена” (с.171-172)